obec Žďárná
obec Žďárná oficiální stránky obce

Poplatek za odpad na rok 2015

Poplatek za komunální odpad za rok 2015 zůstává ve stejné výši jako loni, tj. 480 Kč na osobu a rok s trvalým pobytem, či přechodným pobytem cizinců na území České republiky.

Děti narozené v roce 2015 jsou osvobozeny od poplatku za odpad.

Občané žijící na samotách o okolí obce jsou osvobozeni od poplatku.

Důchodci, vdovy a vdovci, žijící z jednoho důchodu jsou osvobozeni od poplatku.

Chalupáři a osoby nežijící v obci – poplatek činí 500,– Kč.

Platbu za odstranění odpadu je možné provádět přes internet, kdy ve variabilním symbolu je uvedeno číslo popisné nemovitosti a rok, např. VS 2492014. Číslo účtu obce, na který můžete zasílat platby, je 5824631/0100, účet je u Komerční banky. Dále žádáme občany, kteří budou platit poplatky osobně na obecním úřadu Žďárná 10, aby tak činili od 1. února 2014.

  Prosím čekejte...