obec Žďárná
obec Žďárná oficiální stránky obce

Poplatek ze vstupného

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným pro účely tohoto zákona se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí mohl zúčastnit.

(2) Poplatek hradí fyzická a právnická osoba, která akci pořádá, tj. hradí náklady s pořádáním akce.

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, výši vstupného a další údaje podle čl. 25 této vyhlášky.

(2) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Sazba poplatku

Sazba poplatku ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeny :

a) z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b) akce pořádané místní organizací SDH Žďárná, TJ Sokol Žďárná, Honební společenstvo Kluč, organizace, jejichž zřizovatelem je obec Žďárná

c) filmová a divadelní představení konaná v obci

  Prosím čekejte...