obec Žďárná
obec Žďárná oficiální stránky obce

Řk. farnost Žďárná

Ve Žďárné stojí středně velký barokní kostel, který se kdysi stavěl na náklady šlechty. Stával již ve středověku, o jeho vzhledu toho však není mnoho známo. Stávala zde románská rotunda, ale nikde nebyly nalezeny doklady, z kterého století. Zachoval se pouze půdorys nakreslený v polovině 18. století, označený rukou brněnského architekta Františka Antonína Grimma. Existence starého kostela se dá dohledat podle některých písemných zpráv, například zpráva o žďárenském faráři Martinovi z roku 1418, nebo zpráva z roku 1569, kdy při prodeji boskovického panství Jarošovi ze Zástřizl je zmíněn ve vsi Žďárná také kostel.

Roku 1672 měl kostel jeden oltář a potřebné kostelní náčiní k bohoslužbám si nosili kněží z Boskovic. Bohoslužby se ve žďárenském kostele konaly jen na svátek sv. Bartoloměje. Dodnes se slaví hlavní pouť kolem svátku sv. Bartoloměje, většinou to vychází na poslední neděli v srpnu.

Potvrzení toho, že kostel byl zasvěcen právě Bartoloměji, najdeme v boskovické matrice zemřelých dne 22. ledna 1692, kdy „umřel Martin Pastejř, žebrák v dědině Ludíkově, starý byl 50 let, pochován u svatého Bartoloměje ve Žďárnej“. Hřbitov býval dříve kolem kostela a pochovávalo se na něm do roku 1759, později jen příležitostně. V roce 1775 byl hřbitov zrušen úplně. Nový hřbitov byl zřízen roku 1759 na pravé straně cesty vedoucí k mlýnu. Ale i tento hřbitov byl posléze zrušen a přestěhován do vrchní části obce , kde je dodnes.

Starý kostel stál až do poloviny 18. století, kdy byl zbořen a postaven nový. Kostel v nynější podobě byl vystavěn v letech 1759 – 1760 nákladem Leopolda, hraběte z Diettrichsteinu. Současně s výstavbou kostela vznikl také zámek ve Žďárné. O jeho stavbě však nejsou dochovány žádné další zprávy.

Vnitřní výzdoba vesměs pochází z poloviny 18. století. Hlavní oltář – Kristus na kříži, obrazy i dva boční oltáře, jeden zasvěcen svatému Bartoloměji a druhý znázorňuje Svatou Rodinu.

Do této farnosti spadají i sousední obce Velenov,Valchov,Lu­díkov,Suchý a Žďárná. Kostel se nachází uprostřed obce u hlavní silnice vedoucí na Prostějov. V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce fasády kostela. Duchovní správce Mgr.Pavel Koutník neobhospodařuje jen Žďárenskou farnost, ale je správcem i nedaleké Benešovské farnosti na které i přebývá.
Odkaz na Řk.farnost Žďárná


Duchovní správce: Mgr. Pavel Koutník

telefon: 737 108 444

e-mail: farnost.zdarna@seznam.cz

  Prosím čekejte...