k navigaci


Informace k rekonstrukci ulice Dukelská Boskovice

února 22.

Informace k rekonstrukci ulice Dukelská

Úplná uzavírka silnice II/150 ve městě Boskovice, ul. Dukelská, od hotelu Velen po splav v době od 5. 3. do 31. 10. 2018.
Důvodem pro úplnou uzavírku je provádění rekonstrukce kanalizace a vodovodu, ukládání kabelu VN společností E-ON a nový povrch vozovky.

Jak získat povolení k průjezdu?
Povolení k vjezdu bude vystaveno občanům na registrační značku vozidla po předložení občanského průkazu a malého technického průkazu v těchto případech:
• s trvalým pobytem na ul. Dukelská, Bělská, Podlesí, Milánovy, Na Hrázi a v místních částech Hrádkov a Vratíkov
• v případě, že nemají trvalý pobyt ani na jedné z výše uvedených ulic a přesto zde bydlí (nutno doložit nájemní smlouvu)
• v případě, že nemají trvalý pobyt ani na jedné z výše uvedených ulic a přesto zde vlastní nemovitost (bude dohledáno na MěÚ dle výpisu z katastru)

Povolení k vjezdu se bude vydávat na MěÚ Boskovice, Masarykovo nám., odbor správy majetku (OSM)
od PONDĚLÍ 26. 2. 2018 (!)
v úřední dny: pondělí a středa od 8:00 – 17:00 hod. a v neúřední dny: út, čt, pá od 8:00 – 14:00 hod.

Kontaktní osoby:
• Ladislava Uhlířová, dveře č. 233, tel. 516 488 651
e-mail: ladislava.uhlirova@boskovice.cz
• Ing. Petr Vychodil, dveře č. 233, tel. 516 488 638
e-mail: petr.vychodil@boskovice.cz

Při této uzavírce jsou navrženy 2 obousměrné objízdné trasy pro všechna vozidla:


TRASA 1: je vedena z Boskovic po silnici II/374 přes Lhotu Rapotinu a Doubravici nad Svitavou do Rájce-Jestřebí ke křižovatce se silnicí II/377, po které pokračuje vlevo přes Petrovice do Sloupu ke křižovatce se silnicí II/373, po které pokračuje vlevo přes Němčice a Ludíkov ke křižovatce se silnicí II/150, po které vede vlevo do Valchova a event. do Boskovic k uzavřenému úseku

TRASA 2: je vedena z Boskovic po silnici II/374 přes Vážany a Knínice do Šebetova ke křižovatce se silnicí III/3744, po které pokračuje vpravo přes Kořenec do Benešova ke křižovatce se silnicí II/373, po které pokračuje vpravo přes Suchý do Žďárné ke křižovatce se silnicí II/150, po které vede dále vpravo ke křižovatce se silnicí II/373 u Ludíkova, odkud může vést dále buď do Sloupu nebo přes Valchov do Boskovic.

Po celou dobu trvání uzavírky zůstane v uzavřeném úseku silnice II/150 volný jízdní pruh min. šířky 2,75 m tak, aby tudy mohl bezpečně projet autobus a tento průjezd bude všem autobusům veřejné linkové osobní dopravy, které jsou zde vedeny, umožněn.
Po celou dobu trvání uzavírky bude také uzavřeným úsekem vždy umožněn průjezd vozidel IZS.

Průjezd uzavřeným úsekem bude také umožněn na povolení stavby a na povolení vydaná MěÚ Boskovice.

Možnost průjezdu přes Kamenici, kde město zajistilo zpevnění vozovky, není oficiální objízdná trasa. Po dobu realizace uzavírky na Dukelské zde budou kvůli šířce komunikace instalovány semafory.

Za provedení rekonstrukce na ulici Dukelská odpovídá společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o., odpovědná osoba Ing. Martin Matuška, tel. 724 787 343.
Se svými dotazy a žádostmi se můžete obracet také na místostarostku města Dagmar Hamalovou:
dagmar.hamalova@boskovice.cz

zpětStatistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení