k navigaci


Rozpočtové opatření 4/2019

Rozpočtové opatření č. 4 rok 2019

Starosta  vypracoval dne : 31.5.2019

Zastupitelstvo obce Žďárné na svém zasedání dne ………………… schválilo rozpočtové opatření:

 

Zvýšit rozpočet příjmů:

231 0010                   4111      000098348        29.000,00   (dotace – volby EP)

 

Zvýšit rozpočet výdajů:

231 0010    2310    6349                                                   3.212.500,00   (vodovod - transfer SVAK)

231 0010    2321    6121                                                   2.676.100,00   (dešťová kanalizace - výstavba IS)

231 0010    2321    6349                                                   2.322.400,00   (splašková kanaliz.- transfer SVAK)

231 0010    3326    5139                                                           1.400,00   (věnec – pomník padlých, hřbitov)

231 0010    3631    6121                                                      862.200,00   (veřejné osvětlení - výstavba IS)

231 0010    3633    6121                                                 - 7.083.900,00   (výstavba místních IS)

231 0010    3635    5169                                                         36.300,00   (změna územ. plánu č.4)

231 0010    3639    5329                                                           3.800,00   (čl. příspěvek Svazek Boskovicko)

231 0010    3721    5169                                                           3.600,00   (sběr nebezp. odpadů - svoz)

231 0010    3722    5321                                                           1.400,00   (podíl na propag. – Obec Sudice)

231 0010    3722    5329                                                           7.600,00   (čl. příspěvek DSO Malá Haná)

231 0010    6117    5021      000098348                               15.800,00   (volby EP - odměny)

231 0010    6117    5139      000098348                                 1.500,00   (volby EP - materiál)

231 0010    6117    5173      000098348                                     300,00   (volby EP - cestovné)

231 0010    6117    5175      000098348                                  1.000,00   (volby EP – pohoštění)

231 0010    6117    5901      000098348                                10.400,00   (volby EP – rezerva)

231 0010    6171    5229                                                           4.500,00   (čl. příspěvek Svaz měst a obcí)

231 0010    6409    5901                                                  - 2.047.900,00   (rezerva)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem                                                         29.000,00             29.000,00



Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení