k navigaci


Zápis a usnesení z 6. zasedání zastupitelstva

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žďárná konaného dne  19.5.2011 v 18 hodin na obecním úřadu, Žďárná 10

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

3. trvá na platbě od spol. T-Mobile ve výši 55 061, Kč + roční inflace

 

4. souhlasí s podáním žádosti na Jih. Kraj na 500 000,- místo MAS

souhlasí s „Pravidly pro zadávání veřejných  zakázek“

schvaluje znění výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stav. práce

schvaluje znění zadávací dokumentaci a obchodní podmínky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stav. práce

schvaluje složení hodnotící komise ve složení: PhDr. R. Hénková, J. Paděra, P. Sychra, M. Klíč, Bc. B. Musilová a náhradník R. Polívka

schvaluje, aby se oslovili firmy dle seznamu, příloha č. 1

souhlasí, aby vedením byla pověřena firma  WebSport&Consulting service s. r. o., Dr. Svěráka 2065/13, 68001 Boskovice

schvaluje starostku k podpisu smlouvy s uchazečem, který vzejde jak vítěz výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stav. práce

 

5. schvaluje hospodaření obce IV. 2011

schvaluje rozpočtové opatření č. 3

 

6. schvaluje vybudování stezky mezi obcemi Suchý – Žďárná

 

8. schvaluje krizovou komisi v složení: PhDr. R. Hénková, J. Paděra, L. Parák, L.Celý, M. Klíč

 

9. schvaluje zvýšení poplatků za výkop hrobů od občanů na 1725,- Kč v zimním období a 1380,- Kč v letním období

 

10. schvaluje tento seznam regionálních  památek kříž: hřbitov,valchovská,u kostela, u Hasoňových, směr mlýn, směr Protivanov,Boží muka,pomník: u obecního úřadu, za hájenkou,pamětní deska: na domě u Hénů

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

7. pověřuje starostku vstoupit v jednání se zástupci Sokola

10. vstoupit v jednání s Ing. P. Koudelkem-závody Drahanské vrchoviny

10. vstoupit v jednání se SVAK Boskovice,oprava kanálů u obchodu

 

 

M. Klíč                J. Paděra                                                     R. HénkováStatistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení