k navigaci


Zápis a usnesení z 7. zasedání zastupitelstva

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Žďárná konaného dne  27.6.2011 v 18 hodin na obecním úřadu, Žďárná 10

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

2. usnesení z posledního zasedání ZO bez připomínek

10. vyjádření dopravního inspektorátu Blansko – zamítnutí sjezdu k nové výstavbě rodinných domků směr Suchý

 

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:

4. schvaluje, aby členové dárkyně – členové Sokola – bezplatně užívali hřiště u sokolovny a pověřuje starostku sepsáním dopisu pro ústředí Sokola do Prahy ohledně požadavků na bezplatné užívaní sportovní haly

 

5. hospodaření obce za V/2011

 

6.1. podepsání smlouvy na poskytnutí dotace na nástavbu ZŠ z Jmk PRV ve výši 150 000,- Kč

6.2. přijetí dotace na automatizaci knihovny z programu VISK 3 ve výši 29 000,- Kč z ministerstva kultury

6.3. přijetí dotace na úpravu veřejného prostranství ve výši 18 166,- Kč ze Svazku Boskovicko

 

7. požádání o úvěr na nástavbu budovy ZŠ Žďárná ve výši 2 mil. Kč a oslovení pěti bank do výběrového řízení

 

8.1. změnu projektu sběrného dvora, neboť stávající konstrukce nesplňují statické požadavky

8.2. likvidaci černé skládky – projekčně zajistí firma Vermina, pak bude možné požádat o dotaci

 

9. Souhlasné prohlášení – SVAK Boskovice i nadále bude spravovat kanalizaci obce a bude v jeho vlastnictví – pokračování smlouvy z roku 1995

 

11.1. obsazení uvolněného bytu paní Skotákovou

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

3. sportovní a kulturní komisi, aby na posledním zasedání  ZO v roce 2011 přednesla, zda obec Žďárná bude od roku 2012 pořádat závod Drahanské vrchoviny

 

 

B. Pavlů                         Bc.B. Musilová                            R. HénkováStatistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení