k navigaci


Poplatek ze vstupného

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným pro účely tohoto zákona se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí mohl zúčastnit.

(2) Poplatek hradí fyzická a právnická osoba, která akci pořádá, tj. hradí náklady s pořádáním akce.

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, výši vstupného a další údaje podle čl. 25 této vyhlášky.

(2) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Sazba poplatku

Sazba poplatku ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

 

Osvobození a úlevy

Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeny :

a)      z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b)      akce pořádané místní organizací SDH Žďárná, TJ Sokol Žďárná,  Honební společenstvo Kluč, organizace, jejichž zřizovatelem je obec Žďárná

c)      filmová a divadelní představení konaná v obciStatistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení