k navigaci


Schválený rozpočet obce na rok 2013

Schválený rozpočet obce Žďárná na rok 2013

Rozpočet příjmů na rok 2013

1111

Daň z příjmů FOZČ

1 400 000

1112

Daň z příjmů FO SVČ

30 000

1113

Daň z příjmů FO z kapit.výnosů

140 000

1121

Daň z příjmů PO

1 500 000

1122

Daň z příjmů PO za obce

110 000

1211

Daň z DPH

3 100 000

1337

Poplatek za kom.odpad

384 000

1341

Poplatek ze psů

28 000

1343

Poplatek za užívání veř.prostranství

10 000

1361

Správní poplatky

7 000

1511

Daň z nemovitostí

463 000

4112

Neinvestiční transfery ze SR

255 000

§1012

Příjmy z pronájmu pozemků

62 000

§3341

Příjmy z poskytování služeb

2 600

§3412

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí

180 000

§6171

Místní správa

9 000

§3612

Příjmy z pronájmu nemovitostí

170 000

§3613

Nebytové hospodářství

20 000

§3614

Bytové služby

20 000

§3632

Pohřebnictví

23 000

§3639

Příjmy z prodeje pozemků

100 000

§3723

Sběr ost.odpadu

25 000

§6310

Příjmy z úroků

6 000

§2219

Pronájem movitých věcí

6 000

 

Příjmy celkem na rok 2013

8 050 600

8115    Financování                                               153 000

 

 

Rozpočet výdajů na rok 2013

§1031

Pěstební činnost - les

23 000

§2212

Komunikace

400 000

§2221

Výdaje na dopravní obslužnost

37 900

§2310

Pitná voda

15 200

§3113

Úroky,nein.příspěvek škola

2 484 900

§3314

Knihovna

14 000

§3399

Kultura

30 000

§3412

Sportovní zařízení

250 000

§3612

Bytové hospodářství

50 000

§3631

Veřejné osvětlení

110 000

§3632

Pohřebnictví

8 000

§3633

Výstavba a údržba místních ing. sítí

400 000

§3721

Sběr nebezpečného odpadu

7 000

§3722

Svoz kom.odpadu

395 000

§3729

Ostatní nakládání s odpady

613 800

§3745

Péče o vzhled obce

35 000

§5512

Požární ochrana

400 000

§6112

Zastupitelstva obcí

830 000

§6171

Činnost místní správy

780 000

§6310

Služby peněžních ústavů

10 000

§6320

Pojištění

21 000

§6409

Platba daní a poplatků SR

110 000

§3639

Mikroregion

800

§6409

Finanční rezerva

100 000

 

Výdaje celkem na rok 2013

7 125 600

8124    Financování                                               1 078 000

 Statistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení