k navigaci


Zápis a usnesení z 8. zasedání zastupitelstva

snesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Žďárná konaného dne  7.9.2011 v 18 hodin na obecním úřadu, Žďárná 10, pro veřejnost

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

11.1. zprávu kontrolního výboru předložil L. Parák

 

11.2. zprávu finančního výboru předložil M. Klíč

 

11.3. zprávu sportovní a kulturní komise předložil R. Polívka

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:

2 vzetí  úvěru na nástavbu základní školy ve výši 2 mil. od České spořitelny

 

4 Dodatek smlouvy s IDS Jmk na částku 50 Kč na 1 obyvatele

Výše příspěvku na dopravní obslužnost naší obce zůstává stejná jako v loňském roku.

 

5 odprodej plynárenského zařízení č.kupní smlouvy: 1211001562/161643 v částce 25 500,- Kč

 

6 vybudování přístupové cesty zpevněné k rod. domům na parcelách č. 162/28, 162/29

 

7.1. hospodaření obce za 7/11, přítomné seznámila p. účetní

 

7.2. pověření starostky, aby schvalovala rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedání ZO a ZO schválí na následujícím zasedání

 

7.3. hospodaření ZŠ s finančními prostředky I. – VI. 2011

 

8 podepsání smlouvy na zpětný odběr odpadů s firmou Elektrowin, Ekolamp

Obec má možnost získat zdarma domeček Asekol na zpětný odběr odpadů.

 

9 vznik centra vzájemného porozumění a podpory regionálního podnikání

Obci Žďárná nevznikají žádné finanční závazky a to ani v budoucnosti.

Majitelka nemovitosti zámku ve Žďárné hodlá přebudovat objekt na centrum vzájemného porozumění a podpory

 

10.1 Smlouvu o poskytnutí dotace z Jmk na neinvestiční finanční podporu na repas CAS 32 ve výši 600 000,- Kč

 

10.2. oslovení tří firem do výběrového řízení na repas CAS 32

THT s.r.o. Polička, Knap-Stroj-Invest CZ s.r.o., Komet Pečky

 

 

R. Polívka                           M.Klíč                           R. HénkováStatistické údaje

 • Katastrální výměra:
  1 038ha
 • Nadmořská výška:
  638m nad mořem
 • Počet obyvatel (2022):
  762 (382 mužů, 380žen)
 • Z toho v produktivním věku:
  473
 • Průměrný věk:
  42
 • Pošta:
  Žďárná, PSČ 679 52
 • Školy:
  Základní škola a Mateřská škola Žďárná

 

Zajímavé nabídky pro občany

 

rd

 

senioři

 

pálení